“Perspectief en zingeving is voor iedereen belangrijk”

 

Menno Weverling (40 jaar), directeur van het bedrijf Weverling Groenproviders.

Een modern familiebedrijf met vestigingen in Monster, Den Haag en Rotterdam en actief in de westelijke kant van Zuid-Holland.

Wij richten ons met Weverling op de publieke en zakelijke markt en met Allure Tuinen en House of Green op de wereld van particuliere huis- en vastgoedeigenaren. Ons streven is meer, mooier en functioneler groen aan te brengen in dorpen, steden, tuinen, parken en op daken.

Betrokken bij de banenafspraak

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Nederland, en voor ons dan vooral in onze regio, meedoet en mee kan doen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Perspectief en zingeving hebben is voor iedereen belangrijk en wij kunnen ons steentje bijdragen. Met name het grotere groenonderhoud leent zich goed voor mensen om ‘in te stappen’ en aan de slag te gaan.

De Banenafspraak bij Weverling

Binnen Weverling is MVO en sociaal ondernemen een belangrijke pijler. Duurzaam ondernemen is voor ons een strategische, maar ook vanzelfsprekende, keuze. Wij hebben daarom diverse partnerships met organisaties en sociale partijen. Hierbij gaan wij van het positieve uit. De zingeving, het perspectief en de participatie zijn hierin belangrijk. Er is diversiteit in doelgroepen en we zien het als uitdaging deze diversiteit optimaal te benutten. De werknemers met arbeidsbeperking worden volledig geïntegreerd binnen ons bedrijf. Ze werken in de reguliere ploegen mee, krijgen dezelfde kleding als andere werknemers, zijn aanwezig op georganiseerde activiteiten gedurende het jaar en zijn aanwezig bij voorlichtingen/toolboxen. Onze uitvoerders en voormannen passen de uitleg en aanwijzingen aan, aan de doelgroep, zodat ieder op zijn eigen manier aan het werk kan worden gezet.

Daarnaast is aandacht en coaching heel belangrijk, onze leidinggevende weten dat maar ook het contact met de werkbegeleiders (indien van toepassing) is gewenst.

Aandachtspunten

Werkgevers die ‘hun nek uitsteken’ en MVO / sociaal ondernemen willen wel enige zekerheid en moeten dus gestimuleerd worden. Duidelijke en stimulerende regelingen, gedegen inwerk- en proefperioden en no-riskpolissen zijn van belang. Zeker in de beginfase.

Daarnaast zouden ze voorrang moeten krijgen bij het verkrijgen van opdracht van overheidspartijen.

Maar continuïteit is ook van groot belang. Voor de doelgroep zelf is dit ook het beste. Dus zoveel mogelijk streven naar jaarrond werk en continuïteit. Uiteraard kan een bedrijf wel de planning rondmaken en mensen begeleiden bij het werk en waar in te zetten. Maar het werk moet wel jaarrond voorhanden zijn. Een optie is daarom bijvoorbeeld een pool van bedrijven en opdrachten zodat men kan samenwerken. Dit vereist goede regie en flexibiliteit (in eerste instantie van de overheid). Er worden nu nog wel eens onredelijke eisen neergelegd ten aanzien van SROI, die in de praktijk lastig tot niet haalbaar zijn.

Boodschap aan andere werkgevers

Denk in mogelijkheden en denk en handel hierbij niet alleen met winstmaximalisatie als uitgangspunt. Winstgevendheid is natuurlijk van belang maar het ene vlakt het ander vaak niet uit!

Het Ambassadeursnetwerk Haaglanden wordt mede mogelijk gemaakt door: