Vraag & Antwoord

U wilt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans bieden, maar u wilt meer informatie.
Hieronder vindt u antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

Banenafspraak, Participatiewet, quotumregeling… wat is dat allemaal?

Kijk op: https://www.opnaarde100000.nl/wat-is-de-banenafspraak/

Over wie gaat de Banenafspraak?

De extra banen zijn bedoeld voor mensen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Dat kan diverse oorzaken hebben. Kijk op: https://www.samenvoordeklant.nl/wie-behoren-er-tot-de-doelgroep-banenafspraak

Welke mogelijkheden zijn er voor ondersteuning door adviseurs?

Er zijn zowel publieke (werkgeverservicepunten en UWV als private partijen die u kunnen ondersteunen en adviseren. Adviseurs kunnen met u meedenken over wat er kan in uw organisatie. Zij kunnen bijvoorbeeld meedenken over hoe u een werkplek kunt creëren of aanpassen en over welke financiële regelingen er zijn.

Kijk ook op:
https://www.opnaarde100000.nl/advies/
https://haaglanden.onbeperktaandeslag.nl/over
Hier vindt u ook een stappenplan: https://www.opnaarde100000.nl/wp-content/uploads/2017/03/Stappen_DEF.pdf

Wie kan mij helpen aan kandidaten voor een werkplek?

Neem contact op met partijen die aan u kandidaten kunnen voorstellen.
Dit is het UWV of werkgeversservicepunt in uw gemeente, maar er zijn ook gespecialiseerde uitzendbureaus en detacheringsbureaus die u verder kunnen helpen.
Lees verder op: http://wsphaaglanden.nl/participatiewet/het-wsp-helpt-u-op-weg/
http://www.opnaarde100000.nl/geschikte-kandidaat/
https://www.werk.nl/werk_nl/werkgever/wervingsadvies/personeel-subsidies/kandidatenverkenner-banenafspraak
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/den-haag-maakt-werk.htm
http://onbeperktaandeslag.nl/

Waar vind ik voorbeelden van andere werkgevers?

Al heel veel werkgevers zijn u voor gegaan en delen graag hun ervaringen. Op deze site vindt u goede voorbeelden van werkgevers uit de regio in het menu onder ambassadeurs.

Kijk voor meer inspiratie op:
https://www.opnaarde100000.nl/voorbeelden/
https://werkgeverslijn.nl/agrowerktonbeperkt/handreiking-werken-met-mensen-met-een-arbeidsbeperking/

Hoe kan ik een nieuwe werknemer begeleiden?

De begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking op de werkplek is heel belangrijk. Jobcoaching is mogelijk op allerlei manieren.

Lees verder op:
https://www.opnaarde100000.nl/begeleiding/
https://www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen/voorzieningen-werk/detail/jobcoach

Welke regelingen zijn er voor mij als werkgever?

De overheid probeert het u makkelijk te maken om werk te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. U kunt advies krijgen, maar er zijn ook financiële regelingen

Lees verder op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-met-arbeidsbeperking/stimulering-werkgevers-aannemen-mensen-met-arbeidsbeperking

Wat doet een werkgeversservicepunt?

Het werkgeversservicepunt staat u als werkgever met raad en daad bij in uw zoektocht naar goede werknemers.
Het werkgeversservicepunt Haaglanden is een samenwerking van de verschillende werkgeversservicepunten in lokale gemeentes.
In dit filmpje wordt met een aantal voorbeelden uitgelegd wat het Werkgeversservicepunt voor u kan doen:
Dienstverlening WSP Haaglanden

Het Ambassadeursnetwerk Haaglanden wordt mede mogelijk gemaakt door: