“Vooral doen!”

 

Mijn naam is Jolande Rijnders. Ik werk als directeur HRM bij ROC Mondriaan. Mondriaan verzorgt middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Haaglanden. Ongeveer 18.000 studenten krijgen les in 28 scholen, die gehuisvest zijn op 5 grote campussen en een aantal kleinere locaties. Er werken ongeveer 2150 medewerkers, 1750 fte , waarvan het merendeel docenten en instructeurs.

Betrokken bij de banenafspraak

Een organisatie die als corebusiness heeft de ontwikkeling van mensen, kan natuurlijk niet om de maatschappelijke opdracht, die de banenafspraak is, heen. Maar er zijn meer redenen. Wij geven onze studenten graag het signaal dat iedereen kan bijdragen, dat iedereen er toe doet. Diversiteit van het personeelsbestand maakt het samen werken rijker, leuker. En tot slot zorgen extra handen voor verlichting van de werkdruk van de onderwijsteams.

De Banenafspraak bij ROC Mondriaan

Bij Mondriaan werken nu 22 mensen met een arbeidsbeperking, waarvan 20 in het kader van de banenafspraak. Daarmee haalden we in 2017 onze target. Van de 22 mensen, werken er 5 bij ons facilitair bedrijf en 17 in onze scholen. In de scholen verzorgen de mensen licht administratief werk, werk in onze onderwijskeukens, baliewerkzaamheden, etc. Passend administratief werk vinden we wel in onze scholen, minder bij onze stafdiensten. Daar bleek het werk over het algemeen te specialistisch te zijn. Wij hebben er voor gekozen om niet in te zetten op regulier werk, omdat daarmee verdringing op de arbeidsmarkt optreedt. We kiezen bewust voor werkzaamheden, die de werkdruk van onderwijsgevenden verminderen; een belangrijke kwestie in het onderwijs.

Een aandachtspunt

Belangrijk bij de inzet van collega’s in het kader van de banenafspraak is begeleiding en aandacht op de werkvloer. Aandacht zit in kleine dingen, tijd maken voor een praatje bijvoorbeeld.

Toen er eenmaal een aantal medewerkers met een beperking bij Mondriaan aan de slag waren, nam de belangstelling bij andere organisatieonderdelen toe. Er is een medewerker van HRM die tijd heeft in zijn aanstelling om intern informatie te geven, mensen met een beperking die op ‘vacatures’ van scholen passen te zoeken en om contacten te onderhouden met bijvoorbeeld de werkgeversservicepunten.

Het idee is dat iedere school 1 en op termijn 2 collega’s met een beperking heeft. Dat is een hele inspanning. Inmiddels is gebleken dat er ook regelmatig mensen na de proefplaatsing uitvallen. Dan passen bijvoorbeeld de werkzaamheden an sich wel, maar is de omgeving – een school met veel drukte door onze studenten – niet passend.

Ik wil hier ook nog wel iets anders kwijt. Omdat de sector overheid en onderwijs, waartoe Mondriaan behoort, de targets voor de banenafspraak niet heeft gehaald, is de zogenaamde quotumheffing in werking gesteld. Dat betekent dat Mondriaan in plaats van 21 banen in 2018, 49 banen moet realiseren. Veel onderwijsinstellingen zien zich voor een dergelijke enorme verhoging van de target gesteld. Natuurlijk blijven wij ons inspannen om ook in 2018 een mooie werkplek te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Maar de target die we nu hebben gekregen is niet alleen onhaalbaar, maar ook demotiverend.

Boodschap aan andere werkgevers

Mijn boodschap is vooral: DOEN.

Het Ambassadeursnetwerk Haaglanden wordt mede mogelijk gemaakt door: