“Gewoon doen, het verrijkt je organisatie en je leven!”

Anne-Marie van Leeuwen is getrouwd en heeft twee gezonde, sportieve kinderen die alles kunnen bereiken in het leven. Ze is zich bewust dat dat niet voor iedereen is weggelegd. Ze werkt bij de provincie Zuid-Holland, ze is daar adviseur P&O en één van haar kerntaken is de Participatiewet.

De provincie is de tussenlaag tussen rijk en gemeenten. De provincie Zuid-Holland heeft als doel midden in de samenleving te staan en de verbindende schakel te zijn tussen mensen en wensen. De provincie signaleert, agendeert en is verantwoordelijk voor het duurzaam en evenwichtig vormen van de leefomgeving, infrastructuur, economie en lokaal en regionaal bestuur in Zuid-Holland.

Betrokken bij de banenafspraak

Twee jaar geleden heeft Anne-Marie bij het management aangegeven dat ze een steentje wilde bijdragen aan het realiseren van de Banenafspraak. De provincie ontwikkelt zich steeds meer tot een inclusieve werkgever waar iedereen, ongeacht etniciteit, leeftijd, arbeidsbeperking, seksuele geaardheid van harte welkom is om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de organisatie!

De Banenafspraak bij de Provincie Zuid-Holland

De provincie zet zich maximaal in om de doelstellingen van de Banenafspraak te realiseren, dat is tot op heden gelukt. Het gaat niet alleen om het behalen van het resultaat maar ook het onderwerp, daar waar nodig, iedere keer weer op de kaart te zetten. Dat gaat niet vanzelf maar door samen te werken met bedrijven en instanties.

Een aandachtspunt

De uitdagingen zijn groot vanaf het creëren van de functie, het openstellen van vacatures tot het plaatsen van kandidaten. Het is niet altijd makkelijk om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. De samenwerking met bedrijven en instanties gaat goed. Anne-Marie is blij dat de discussie van het doelgroepenregister opgelost is en de weg open is naar duurzame plaatsingen van medewerkers. Het aanbod op mbo en academisch niveau kan in de toekomst tot problemen leiden. Dan zal er nog creatiever naar het realiseren van de banenafspraak gekeken moet worden.

Boodschap aan andere werkgevers

De boodschap aan andere werkgevers is: Gewoon doen, het verrijkt je organisatie en je leven!

Het Ambassadeursnetwerk Haaglanden wordt mede mogelijk gemaakt door: