Neem contact op voor meer informatie:

Wim Miezenbeek
coördinator Ambassadeursnetwerk Haaglanden
e-mailadres:         informatie@ondernemenmetjehart.nu

Het Ambassadeursnetwerk Haaglanden wordt mede mogelijk gemaakt door:

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s van deze website. Door deze pagina’s te raadplegen stemt u in met deze voorwaarden. Deze website is een uitgave van de VNO-NCW West, MKB Nederland en WSP Haaglanden. Wij stellen gegevens op deze website alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van onze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website. VNO-NCW West, MKB Nederland en WSP Haaglanden aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze website is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via in deze website vermelde hyperlinks naar andere websites.
We respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Indien u persoonsgegevens verstrekt, zullen we deze gebruiken voor afhandeling van uw aanvraag of verzoek. Tevens gebruiken we uw gegevens om u op de hoogte te houden van nieuwe informatie of bijeenkomsten, zowel landelijk als regionaal. Indien u niet langer prijs stelt op het ontvangen van informatie, dan kunt u dit te allen tijde aan ons melden door het sturen van een e-mail naar info@ondernemenmetjehart.nu.
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, gra sch materiaal en logo’s zijn eigendom van of in licentie bij de VNO-NCW West, MKB Nederland of WSP Haaglanden en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.