“Met vallen en opstaan valt er veel te halen”

 

Mijn naam is Erwin Bouman, 52 jaar en algemeen directeur van de APC Groep, een holding met werkmaatschappijen in de verhuizingen, logistiek en facilitaire consultancy.

Betrokken bij de banenafspraak

Iedere onderneming zou een maatschappelijke rol moeten vervullen, uiteraard kan dit alleen succesvol zijn indien vanuit een persoonlijke overtuiging gehandeld wordt. Onze groep doet dit voor de mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

De Banenafspraak bij APC Groep

Binnen onze organisatie wordt er actief gewerkt met Social Return, mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, zowel in vaste dienst als bij inhuur. Op sommige contracten wordt wel tot 15% Social Return ingezet

Een aandachtspunt

De inzet vraagt een actief beleid. De begeleiding dient goed doordacht te zijn en continue uitgedragen te worden. Zeker bij operationeel uitvoerende taken dient de voorman / teamleider / manager in staat te zijn deze mensen te begeleiden, niet iedereen is daartoe in staat. Een uitdaging blijft de onzekerheid of de social return mensen komen opdagen en voor hoelang. Een nog betere screening en hulp vanuit de gemeente kan hierbij helpen. Uiteraard het delen van ervaringen met andere werkgevers kan helpen in een beter inzicht hoe dit meer voorkomen kan worden.

Boodschap aan andere werkgevers

De bereidheid om uw organisatie open te stellen en te investeren in mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt zal op termijn veel opleveren; voldoening uit het feit dat deze mensen geholpen worden een plaats te her(ver)overen op de arbeidsmarkt, de loyaliteit van diegene die succesvol geholpen wordt, de voldoening van het personeel wat hieraan bijgedragen heeft en als alles goed gaat ook een financieel rendement. Uiteraard zullen er ook teleurstellingen te verwerken zijn maar met vallen en opstaan valt er veel te halen met de stap naar een beleid in deze richting.

Het Ambassadeursnetwerk Haaglanden wordt mede mogelijk gemaakt door: