“Kijk naar de mogelijkheden en niet naar de onmogelijkheden.”

Jan Vrij is directeur en samen met zijn oudste zoon Rick eigenaar van AH Vrij Groen, Grond en Infra. Het familiebedrijf is gericht op de lange termijn en gebaseerd op drie pijlers. Groen: aanleg en onderhoud van alle groenvoorzieningen in de buitenruimte (behalve particulier groen), aanleg en onderhoud van sportvelden, zowel natuurgras als kunstgras en groenrecycling, het verwerken van groenafval tot bruikbare grondstoffen en brandstoffen. Grond: inkoop en verkoop van schone en verontreinigde grond, zowel gekeurd als ongekeurd, en grondwerkzaamheden vanuit groenprojecten. Infra: groenonderhoud op en rond tram-, metro- en treinsporen, spoorwerkzaamheden en saneringen.

Inzet voor de Banenafspraak

Jan Vrij voelt zich betrokken bij het thema en wil daarom uitdragen dat werkgevers aan de slag gaan met de Banenafspraak. Hij zegt: “Voor mij gaat het niet om alleen de Banenafspraak maar ook voor de SROI-invulling van onze projecten.SROI staat voor Social Return on Investment, dit is vaak een percentage van de aanneemsom die we moeten besteden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik zie kansen voor een andere invulling met een beter rendement. En van meer rendement pro teert iedereen, het geeft namelijk ook ruimte om meer mensen in te zetten.”

De banenafspraak bij AH Vrij

Bij AH Vrij wordt bij een vacature of bij werk de afweging gemaakt hoe het uitgevoerd gaat worden. Eenvoudige groen- en schoonmaakwerkzaamheden in het kantoor worden uitbesteed aan medewerkers van een sociale werkplaats. Voor eenvoudige werkzaamheden als bosmaaien enverkeer regelen wordt vaak gezocht naar medewerkers uit de kaartenbak. Voor eenvoudige administratieve werkzaamheden is er een Wajong’er in dienst. AH Vrij is ook een opleidingsbedrijf en er wordt naar gestreefd om ook altijd één of twee leerlingen te plaatsen. Jan voegt nog toe: “Ik zie een groot verschil tussen het grootbedrijf en een mkb-/familiebedrijf. Een mkb-/familiebedrijf heeft ook in de crisis, vaak ten koste van het eigen vermogen, zo veel mogelijk zijn medewerkers in dienst gehouden. Dat betekent dat er nu minder ruimte is om nieuwe mensen aan te nemen. Het Grootbedrijf heeft mensen ontslagen en neemt nu weer mensen aan. Dan lijkt invulling geven aan de Banenafspraak opeens makkelijk.”

Tip voor werkgevers en de overheid

De boodschap van Jan Vrij voor andere werkgevers die nog niet aan de slag zijn met de Banenafspraak is eenvoudig. Jan: “Kijk naar de mogelijkheden en niet naar de onmogelijkheden, want er is vaak meer mogelijk dan je denkt.” Hij heeft ook een boodschap voor de overheid: “ Zie wat mkb- en familiebedrijven allemaal doen. Ze hoeven niet beloond te worden, maar ook zeker niet gestraft.”

Het Ambassadeursnetwerk Haaglanden wordt mede mogelijk gemaakt door: