Welkom op ondernemenmetjehart.nu de webportal van het Ambassadeursnetwerk Haaglanden

Het Ambassadeursnetwerk Haaglanden is een verbindend netwerk tussen en van werkgevers(netwerken), werkgeverservicepunten (WSP’s) en gemeentes in de arbeidsregio Haaglanden. Centraal staan de ambassadeurs: werkgevers die zich inzetten voor inclusief werkgeverschap door ruimte te bieden in hun organisatie aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De nadruk ligt op plaatsing van mensen uit de Banenafspraak, maar het werkveld is breder.

Het Ambassadeursnetwerk Haaglanden verbindt werkgevers met vragen aan partners met antwoorden. We ondersteunen, stimuleren en brengen in beeld welke partijen en activiteiten er regionaal zijn. Met elkaar delen we kennis, wisselen we ervaringen uit en verkennen we de mogelijkheden om sociaal inclusief te ondernemen.

Wat kunt u hier vinden?

Het is ons doel dat er voor iedereen die wil werken, ook werk is. Daarvoor is het nodig dat we allemaal een steentje bijdragen.

Vanuit de overheid, maar ook vanuit de markt zijn veel partijen actief binnen dit werkveld. Dat maakt dat het soms lastig is om te begrijpen wie wat doet en met welke vragen u waar terecht kunt. Op de pagina partners geven we het overzicht van de organisaties die actief zijn in de arbeidsmarktregio Haaglanden (gemeenten Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland). Zij hebben de meest actuele kennis en kunnen u verder helpen. Op de pagina vraag en antwoord verwijzen we naar praktische informatie op het internet.

Het Ambassadeursnetwerk Haaglanden is een initiatief van het Werkbedrijf Haaglanden, een samenwerking tussen overheden, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties.

Volg de activiteiten in de regio en relevante nieuwsberichten via twitter:    

 

 

 

Het Ambassadeursnetwerk Haaglanden wordt mede mogelijk gemaakt door: